شرایط و مقررات


بیمه تامین تعهدات دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری دارای مجوز بند الف به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانتنامه بانکی بر اساس آئین نامه تضامین دولتی مصوب 24/08/1394 هیأت محترم وزیران توسط شرکت های بیمه طرف قرارداد که شرایط ,ضوابط و ملاحظات سازمان هواپیمایی کشوری را پذیرفته اند صادر می گردد. در این راستا مجری شرکت بیمه به منظور بهره گیری از ابزارهای نوین ارائه خدمات بیمه ای با زمینه سازی و استفاده از بستر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و همینطور پیش بینی مقدمات حقوقی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری و انجام سایر امور مربوط به پیگیری های مرتبط را معمول و در راستای کاهش مراجعات به سازمان متبوع و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع گام مهم و اساسی برداشته است.

لذا بر این اساس خدمات ارائه شده از جمله اطلاع رسانی و تبلیغات، ارائه بسترهای آموزشی در خصوص چگونگی بهره مندی از بیمه تامین تعهدات ، چگونگی پوشش بیمه ای، ارائه تارنمای الکترونیکی جهت جلوگیری از سفرهای مدیران و نمایندگان از نقاط دور دست در کشور و یا سفرهای درون شهری، انجام امورات تسهیل داری مربوط به صدور بیمه های موصوف، صدور گواهینامه های مربوطه، دریافت و ارسال مکاتبات و جذب نامه رسان مربوط به گواهینامه ها و بیمه های مربوطه و همچنین پیگیری و اقدام نسبت به دستورات توقیف و یا واریز وجه از طرف بیمه گرظرف مدت 48 ساعت کاری به حساب اعلامی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری  و یا حساب های اعلام شده از سوی مراجع قضایی، پیگیری اعتبار پوشش های بیمه ای ، درخواست تمدید و یا صدور مجوزهای فعالیت پس از ثبت نام و پرداخت وجوه مربوطه بدون نیاز به مراجعه و حتی پیگیری تلفنی و اعلام آن به سازمان هواپیمایی کشوری و.....

تنها بخشی از خدمات ارائه بیمه تامین تعهدات دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی از حیث جایگزینی صدور ضمانتنامه های بانکی و همچنین جلوگیری از سفرهای درون شهری و برون شهری و صرف هزینه و زمان و همچنین پیگیری های فراوان و ردوبدل نمودن مکاتبات و وثائق تعهد آور بین دفاتر- بانک - و سازمان مربوطه  بوده فلذا مبالغ قابل اخذ مشروح به خدمات فوق به انضمام هزینه صدور بیمه نامه موصوف , به صورت علی الحساب در سال جاری حداقل به شرح ذیل می باشد.

 

-خالص حق بیمه: یک میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال

-ارائه خدمات الکترونیکی: هفتصد هزارریال

-ارائه خدمات تسهیل داری: سیصد هزار ریال

-خدمات صدور گواهی و ارسال آن به سازمان متبوع: چهارصد هزار ریال

-پشتیبانی و پاسخگویی شبانه روزی در کلیه ایام ,رفع مشکلات و تأمین پرسنل دفتری و ارائه خدمات غیرحضوری:یک میلیون و چهارصد هزار ریال

-تهیه بانک اطلاعاتی و آماده سازی: هشتصد و پنجاه هزار ریال

-اطلاع رسانی: سیصد و پنجاه هزارریال

در صورتیکه به موجب نامه سازمان هواپیمایی کشوری و یا سازمان متبوع و همچنین مراجع قضایی از سقف سرمایه بیمه شده برداشت گردد، بیمه شده موظف است نسبت به چگونگی اعتبار بیمه نامه و اعتبار مجوز فعالیت از طریق پشتیبانی طرح، پیگیری های لازم را معمول و اقدام لازم جهت ترمیم سقف میزان خسارت پرداختی را مبذول نماید.