راهنما

متقاضی محترم
با احترام به استحضار می رساند در راستای اخذ پوشش بیمه ای جایگزین ضمانتنامه بانکی جهت درج در پرونده دفتر خود نزد سازمان هواپیمایی کشوری، می بایستی به قسمت ثبت نام آنلاین دفاتر در صفحه اصلی سایت مراجعه نمایند. ثبت نام از طریق پرداخت آنلاین توسط کلیه کارت های بانکی عضو شبکه شتاب مقدور می باشد.

متقاضیان در پایان ثبت نام خود، گواهی تأیید ثبت نام از سایت دریافت کرده که این گواهی به منزله پرداخت حق بیمه و انجام موفقیت آمیز آن بوده و می بایستی در مدارک دفاتر خود نگهداری نمایند. به استحضار می رساند اصل گواهی بیمه ای جهت انجام مراودات دفاتر خدمات مسافرت هوایی ظرف مدت 48 ساعت پس از ثبت نام موفقیت آمیز دفاتر، تحویل کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری گردیده و دفاتر می توانند سایر مراحل مربوط را جهت اخذ یا تمدید مجوز خود معمول نمایند.

 

دفاتر جهت هرگونه راهنمایی می توانند از ساعت 9 صبح الی 16 با شماره های زیر تماس حاصل نمایند:

تلفن ثابت: 44699618(021)