کاربران گرامی خواهشمند است جهت انجام بدون نقص عملیات پرداخت، صرفا از مرورگر FireFox استفاده نمایید.
بیمه تأمین تعهدات آژانس ها در مقابل شرکت های هواپیمایی

 اطلاعیه قابل توجه شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی

در راستای بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری به شماره 57643 و تاریخ 1398/11/12 به اطلاع می رساند برای اولین بار در صنعت هوانوردی کشور مقرر گردید، دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرت هوایی از خدمات "بیمه تأمین تعهدات" به عنوان  جایگزینی "برای ضمانتنامه بانکی " جهت اخذ استاک از شرکت های هواپیمایی بهره برداری نمایند .

به استحضار می رساند طبق مجوز شماره 103184/601/98 تاریخ 26/08/1398 بیمه مرکزی ایران ج. ا. ا خدمات مذکور توسط شرکت بیمه رازی ارائه و ناظر طرح نیز شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. در این طرح دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرت هوایی به راحتی و بدون مشکلات معمول در اخذ ضمانتنامه های بانکی صرفاً در چند دقیقه در سراسر کشور و از طریق سایت اعلامی ثبت نام نموده و یک فقره چک  به آدرس اعلامی ارسال می نمایند.

نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای هواپیمایی از دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی دارنده بیمه تامین تعهدات همانند رویه موجود در خصوص برداشت از ضمانتنامه های بانکی بوده و در مدت زمان کمتر از 72 ساعت صورت می پذیرد خواهشمند است برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  44699618 خطوط مستقیم شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

مراحل اخذ بیمه تأمین تعهدات :

1-دریافت فایل متن نمونه درخواست صدور "بیمه تامین تعهدات " و تکمیل و چاپ آن در سربرگ دفتر/شرکت خدمات مسافرت هوایی متقاضی با امضای مدیرعامل /رءیس هیات مدیره و ممهور به مهر دفتر /شرکت (لینک دریافت فایل متن نمونه ) 

2-تنظیم یک فقره چک تضمین به میزان سه برابر مبلغ پوشش "بیمه تامین تعهدات :. چک مورد نظر می بایست متعلق به شرکت (در اشخاص حقوقی ) یا دارنده مجوز فعالیت ( در اشخاص حقیقی) و ممهور به مهر شرکت /دفتر گردد. در شرایط خاص به تشخیص بیمه گر ، می توان از چک متعلق به اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل (خارج از سهام نباشد) نیز به عنوان جایگزین استفاده نمود.

3-بارگذاری تصاویر اسکن شده با فرمت pdf , TIF,PNG ,JPG  با حداکثر حجم 300KB  از درخواست پرشده در سربرگ ، روزنامه رسمی شرکت (اشخاص حقوقی) و مجوز بند الف ( اشخاص حقیقی و حقوقی) 

4-تکمیل فرم اطلاعات اصلی و هویتی در سایت 

5-بررسی اطلاعات اصلی و هویتی و مدارک بارگذاری شده توسط کارشناس بیمه 

6-مطالعه و پذیرش شرایط و مقررات قرارداد 

7-پرداخت مبلغ حق بیمه به صورت آنلاین 

8-ارسال از طریق پس ت سفارشی یا تحویل حضوری اصل درخواست صدور " بیمه تامین تعهدات " و چک تضمین به آدرس تهران ، فرودگاه مهرآباد،خیابان معراج ، ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران ،اداره تدارکات شرکت تعاونی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری ، کد پستی ...................... صندوق پستی ....................

9-صدور بیمه نامه تامین تعهدات در وجه شرکت هواپیمایی ذینفع در سه نسخه اصلی (متعلقبه  هر یک از طرفین قرارداد بیمه گر) ، ظرف مدت دو روز اداری از تاریخ وصول اصل درخواست و چک تضمین و تسلیم نسخه های شرکت هواپیمایی و متقاضی به طریق مقتضی.

10-ارسال تصویر بیمه نامه تامین تعهدات صادره از طریق سامانه به شرکت هواپیمایی ذینفع جهت درج در پرونده و ارزیابی اصالت نسخه تسلیمی توسط متقاضی و پایان مرحله صدور بیمه نامه تامین تعهدات 

اطلاعات اصلی:

*شرکت هواپیمایی طرف قرارداد
* میزان پوشش مورد نظر: (به تومان)
لطفا مبلغ ضمانتنامه ای را که با شرکت هواپیمایی مورد نظر توافق نموده اید وارد نمایید:
حق بیمه قابل پرداخت: 0 تومان
* اسکن درخواست صدور ضمانتنامه روی سربرگ دفتر/شرکت:
* اسکن مجوز بند الف:
* اسکن چک:
اسکن آخرین روزنامه رسمی شرکت (در صورت وجود):

اطلاعات هویتی:
* استان:
شناسه ملی:
(در صورتی که هویت شرکت حقوقی است پر کردن این گزینه اجباری است):
* شماره ثبت:
کد اقتصادی:
(در صورتی که هویت شرکت حقوقی است پر کردن این گزینه اجباری است):
* نام شرکت / دفتر خدمات مسافرت هوایی:
* نام مدیرعامل یا صاحب امتیاز:
* شماره ملی:
* نشانی شرکت / دفتر خدمات مسافرت
* تلفن ثابت:
* تلفن همراه:
* فکس:
وب سایت (اختیاری):
* ایمیل:
شرایط و مقررات قرارداد را مطالعه کرده و قبول دارم (مشاهده شرایط و مقررات)