بیمه تضمین کیفیت

در این پوشش شرکت  بیمه ، مسئولیت ناشی از عدم کیفیت کالا را بیمه نموده و خسارتهای حاصله از این بخش را برای مصرف کننده جبران می نماید. این پوشش فرصتی طلائی برای تولید کنندگان و وارد کنندگان انحصاری کالا ست تا نشان تجاری خویش را بیش از پیش معتبر سازند.