بیمه حمل و نقل کالا (باربری)

این بیمه نامه حوادث و خسارات واقعه در جریان حمل کالای بیمه گذار از نقطه ای به نقطه دیگر که در موضوع بیمه نامه لحاظ گردیده را جبران می نماید. انواع بیمه های باربری در برگیرنده رشته های بیمه ای حمل کالا، وجوه، کشتی و هواپیما می باشد.