تاریخچه

شرکت تعاونی توسعه ایمن پرواز وابسته به سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن مجوزهای لازم پس از افزایش سقف ضمانتنامه ها از 50 میلیون ریال به 200 میلیون ریال طبق آیین نامه صادره هیات وزیران ,در راستای کاهش مشکلات دفاتر بند الف و همچنین تکریم ارباب رجوع اقدام به انعقاد قرارداد با تعدادی از شرکتهای بیمه نموده تا پوشش بیمه ای جایگزین ضمانتنامه بانکی مورد تایید سازمان هواپیمای کشوری گردد.

نحوه دریافت پوشش بیمه ای از طریق ثبت نام در سیستم و پرداخت مبلغ  از طریق کارت بانکی به صورت آنلاین بوده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نمی باشد.