شرایط و مقررات


بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای مجوز بند الف به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی بر اساس آئین نامه تضامین دولتی مصوب 24/08/1394 هیأت محترم وزیران توسط شرکت های بیمه طرف قرارداد که شرایط ,ضوابط و ملاحظات سازمان هواپیمایی کشوری را پذیرفته اند صادر می گردد. در این راستا مجری شرکت بیمه تجارت نو به منظور بهره گیری از ابزارهای نوین ارائه خدمات بیمه ای با زمینه سازی و استفاده از بستر تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و همینطور پیش بینی مقدمات حقوقی و هماهنگی با دستگاه های ذیربط اقدام به ارائه خدمات غیر حضوری و انجام سایر امور مربوط به پیگیری های مرتبط را معمول و در راستای کاهش مراجعات به سازمان متبوع و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع گام مهم و اساسی برداشته است.

لذا بر این اساس خدمات ارائه شده از جمله اطلاع رسانی و تبلیغات، ارائه بسترهای آموزشی در خصوص چگونگی بهره مندی از بیمه مسئولیت حرفه ای، چگونگی پوشش بیمه ای، ارائه تارنمای الکترونیکی جهت جلوگیری از سفرهای مدیران و نمایندگان از نقاط دور دست در کشور و یا سفرهای درون شهری، انجام امورات تسهیل داری مربوط به صدور بیمه های موصوف، صدور گواهینامه های مربوطه، دریافت و ارسال مکاتبات و جذب نامه رسان مربوط به گواهینامه ها و بیمه های مربوطه و همچنین پیگیری و اقدام نسبت به دستورات توقیف و یا واریز وجه از طرف بیمه گر به حساب اعلامی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری  و یا حساب های اعلام شده از سوی مراجع قضایی، پیگیری اعتبار پوشش های بیمه ای ، درخواست تمدید و یا صدور مجوزهای فعالیت پس از ثبت نام و پرداخت وجوه مربوطه بدون نیاز به مراجعه و حتی پیگیری تلفنی و اعلام آن به سازمان هواپیمایی کشوری و.....

تنها بخشی از خدمات ارائه بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی از حیث جایگزینی صدور ضمانتنامه های بانکی و همچنین جلوگیری از سفرهای درون شهری و برون شهری و صرف هزینه و زمان و همچنین پیگیری های فراروان و ردوبدل نمودن مکاتبات بین دفاتر- بانک - و سازمان مربوطه  بوده فلذا مبالغ قابل اخذ مشروح به خدمات فوق به انضمام هزینه صدور بیمه نامه موصوف , به صورت علی الحساب در سال جاری حداقل به شرح ذیل می باشد.

 

-خالص حق بیمه: یک میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال

-ارائه خدمات الکترونیکی: یک میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال

-ارائه خدمات تسهیل داری: یکصد و هشتاد و چهار هزار ریال

-خدمات صدور گواهی و ارسال آن به سازمان متبوع: چهارصد هزار ریال

-پشتیبانی و پاسخگویی شبانه روزی در کلیه ایام ,رفع مشکلات و تأمین پرسنل دفتری و ارائه خدمات غیرحضوری: چهارصد هزار ریال

-تهیه بانک اطلاعاتی و آماده سازی: یک میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال

-اطلاع رسانی: صد و هفتاد هزار و چهارصد ریال

-مالیات بر ارزش افزوده حق بیمه : صد و شصت و پنج هزار و ششصد ریال

در صورتیکه به موجب نامه سازمان هواپیمایی کشوری و یا سازمان متبوع و همچنین مراجع قضایی از سقف سرمایه بیمه شده برداشت گردد، بیمه شده موظف است نسبت به چگونگی اعتبار بیمه نامه و اعتبار مجوز فعالیت از طریق پشتیبانی طرح، پیگیری های لازم را معمول و اقدام لازم جهت ترمیم سقف میزان خسارت پرداختی را مبذول نماید.