تماس با ما

تلفن :                                     

                                                                                                                                                                        44661593  - 44699633  - 44699618

( شماره تماس ویژه شبانه روزی   88658359 )     

                                                                                 

تهران , فرودگاه مهرآباد, خیابان معراج , جنب سازمان هواشناسی , ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران , شرکت تعاونی توسعه ایمن پرواز