بیمه تأمین تعهدات آژانس ها در مقابل شرکت های هواپیمایی

 اطلاعیه قابل توجه شرکت های هواپیمایی و آژانس های خدمات مسافرت هوایی

پیرو بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری به شماره 57643 و تاریخ 1398/11/12 به اطلاع می رساند برای اولین بار در صنعت هوانوردی کشور مقرر گردید، دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرت هوایی همانند مجوز بند الف از خدمات بیمه تأمین تعهدات جایگزین ضمانتنامه های بانکی در خصوص اخذ خدمات از شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین ها) بهره برداری نمایند.

به استحضار می رساند طبق مجوز شماره 103184/601/98 تاریخ 26/08/1398 بیمه مرکزی ایران ج. ا. ا خدمات مذکور توسط شرکت بیمه رازی ارائه و ناظر طرح نیز شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. در این طرح دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرت هوایی به راحتی و بدون مشکلات معمول در اخذ ضمانتنامه های بانکی صرفاً در چند دقیقه در سراسر کشور و از طریق سایت اعلامی ثبت نام نموده و یک فقره چک به همراه نمونه قرارداد مذکور در سایت را طبق نمونه درج شده در سایت تهیه و به آدرس اعلامی ارسال می نمایند.

نحوه پرداخت خسارت نیز همانند رویه موجود در خصوص برداشت از ضمانتنامه های بانکی بوده و در مدت زمان کمتر از 72 ساعت صورت می پذیرد. خواهشمند است برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 44699633 و 44699618 خطوط مستقیم شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

مراحل اخذ پوشش ضمانتی تأمین تعهدات:

 فایل درخواست بیمه نامه  و تکمیل فیزیکی آن در سربرگ ممهور به مهر دفتر/شرکت (دریافت فایل word)

تنظیم یک فقره چک به میزان سه برابر مبلغ بیمه شده دریافتی (مشاهده نمونه چک).  چک ارسالی می بایست یا چک شرکت (حقوقی) و یا چک یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل و یا مالک دفتر (حقیقی) ممهور به مهر دفتر/شرکت باشد.

تهیه اسکن ازدرخواست پر شده در سربرگ، اسکن روزنامه رسمی شرکت، اسکن مجوز بند الف.

تکمیل فرم ذیل و پرداخت مبلغ حق بیمه به صورت آنلاین.

ارسال یا تحویل حضوری اصل گواهینامه و چک پر شده به آدرس تهران، فرودگاه مهر آباد، خیابان معراج، ساحتمان شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران، اداره تدارکات

پس از دریافت نامه ارسالی به همراه چک مورد نظر ظرف مدت 24 ساعت پوشش ضمانتی مربوط صادر و از طریق این شرکت در پرونده شما نزد شرکت هواپیمایی مورد درخواست درج گردیده و نیازی به مراجعه حضوری بعدی نمی باشد.

اطلاعات اصلی:

*شرکت هواپیمایی طرف قرارداد
* میزان پوشش مورد نظر: (به تومان)
لطفا مبلغ ضمانتنامه ای را که با شرکت هواپیمایی مورد نظر توافق نموده اید وارد نمایید:
حق بیمه قابل پرداخت: 0 تومان
* اسکن درخواست صدور ضمانتنامه روی سربرگ دفتر/شرکت:
* اسکن مجوز بند الف:
* اسکن چک:
اسکن آخرین روزنامه رسمی شرکت (در صورت وجود):

اطلاعات هویتی:
* استان:
شناسه ملی:
(در صورتی که هویت شرکت حقوقی است پر کردن این گزینه اجباری است):
کد اقتصادی:
(در صورتی که هویت شرکت حقوقی است پر کردن این گزینه اجباری است):
* نام شرکت / دفتر خدمات مسافرت هوایی:
* شماره ثبت:
* نام مدیرعامل یا صاحب امتیاز:
* شماره ملی:
* نشانی شرکت / دفتر خدمات مسافرت
* تلفن ثابت:
* تلفن همراه:
* فکس:
وب سایت (اختیاری):
* ایمیل:
شرایط و مقررات قرارداد را مطالعه کرده و قبول دارم (مشاهده شرایط و مقررات)