بیمه تأمین تعهدات آژانس ها در مقابل شرکت های هواپیمایی

 اطلاعیه قابل توجه شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی و دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی

در راستای بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری به شماره 57643 و تاریخ 1398/11/12 به اطلاع می رساند برای اولین بار در صنعت هوانوردی کشور مقرر گردید، دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرت هوایی از خدمات "بیمه تأمین تعهدات" به عنوان  جایگزینی "برای ضمانتنامه بانکی " جهت اخذ استاک از شرکت های هواپیمایی بهره برداری نمایند .

به استحضار می رساند طبق مجوز شماره 103184/601/98 تاریخ 26/08/1398 بیمه مرکزی ایران ج. ا. ا خدمات مذکور توسط شرکت بیمه رازی ارائه و ناظر طرح نیز شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. در این طرح دفاتر / شرکتهای خدمات مسافرت هوایی به راحتی و بدون مشکلات معمول در اخذ ضمانتنامه های بانکی صرفاً در چند دقیقه در سراسر کشور و از طریق سایت اعلامی ثبت نام نموده و یک فقره چک  به آدرس اعلامی ارسال می نمایند.

نحوه پرداخت مطالبات شرکتهای هواپیمایی از دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرت هوایی دارنده بیمه تامین تعهدات همانند رویه موجود در خصوص برداشت از ضمانتنامه های بانکی بوده و در مدت زمان کمتر از 72 ساعت صورت می پذیرد خواهشمند است برای اخذ اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 44699633 و 44699618 خطوط مستقیم شرکت تعاونی خدمات اداری پشتیبانی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

مراحل اخذ بیمه تأمین تعهدات :

1-دریافت فایل متن نمونه درخواست صدور "بیمه تامین تعهدات " و تکمیل و چاپ آن در سربرگ دفتر/شرکت خدمات مسافرت هوایی متقاضی با امضای مدیرعامل /رءیس هیات مدیره و ممهور به مهر دفتر /شرکت (لینک دریافت فایل متن نمونه ) 

2-تنظیم یک فقره چک تضمین به میزان سه برابر مبلغ پوشش "بیمه تامین تعهدات :. چک مورد نظر می بایست متعلق به شرکت (در اشخاص حقوقی ) یا دارنده مجوز فعالیت ( در اشخاص حقیقی) و ممهور به مهر شرکت /دفتر گردد. در شرایط خاص به تشخیص بیمه گر ، می توان از چک متعلق به اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل (خارج از سهام نباشد) نیز به عنوان جایگزین استفاده نمود.

3-بارگذاری تصاویر اسکن شده با فرمت pdf , TIF,PNG ,JPG  با حداکثر حجم 300KB  از درخواست پرشده در سربرگ ، روزنامه رسمی شرکت (اشخاص حقوقی) و مجوز بند الف ( اشخاص حقیقی و حقوقی) 

4-تکمیل فرم اطلاعات اصلی و هویتی در سایت 

5-بررسی اطلاعات اصلی و هویتی و مدارک بارگذاری شده توسط کارشناس بیمه 

6-مطالعه و پذیرش شرایط و مقررات قرارداد 

7-پرداخت مبلغ حق بیمه به صورت آنلاین 

8-ارسال از طریق پس ت سفارشی یا تحویل حضوری اصل درخواست صدور " بیمه تامین تعهدات " و چک تضمین به آدرس تهران ، فرودگاه مهرآباد،خیابان معراج ، ساختمان شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران ،اداره تدارکات شرکت تعاونی کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری ، کد پستی ...................... صندوق پستی ....................

9-صدور بیمه نامه تامین تعهدات در وجه شرکت هواپیمایی ذینفع در سه نسخه اصلی (متعلقبه  هر یک از طرفین قرارداد بیمه گر) ، ظرف مدت دو روز اداری از تاریخ وصول اصل درخواست و چک تضمین و تسلیم نسخه های شرکت هواپیمایی و متقاضی به طریق مقتضی.

10-ارسال تصویر بیمه نامه تامین تعهدات صادره از طریق سامانه به شرکت هواپیمایی ذینفع جهت درج در پرونده و ارزیابی اصالت نسخه تسلیمی توسط متقاضی و پایان مرحله صدور بیمه نامه تامین تعهدات 

اطلاعات اصلی:

*شرکت هواپیمایی طرف قرارداد
* میزان پوشش مورد نظر: (به تومان)
لطفا مبلغ ضمانتنامه ای را که با شرکت هواپیمایی مورد نظر توافق نموده اید وارد نمایید:
حق بیمه قابل پرداخت: 0 تومان
* اسکن درخواست صدور ضمانتنامه روی سربرگ دفتر/شرکت:
* اسکن مجوز بند الف:
* اسکن چک:
اسکن آخرین روزنامه رسمی شرکت (در صورت وجود):

اطلاعات هویتی:
* استان:
شناسه ملی:
(در صورتی که هویت شرکت حقوقی است پر کردن این گزینه اجباری است):
* شماره ثبت:
کد اقتصادی:
(در صورتی که هویت شرکت حقوقی است پر کردن این گزینه اجباری است):
* نام شرکت / دفتر خدمات مسافرت هوایی:
* نام مدیرعامل یا صاحب امتیاز:
* شماره ملی:
* نشانی شرکت / دفتر خدمات مسافرت
* تلفن ثابت:
* تلفن همراه:
* فکس:
وب سایت (اختیاری):
* ایمیل:
شرایط و مقررات قرارداد را مطالعه کرده و قبول دارم (مشاهده شرایط و مقررات)